Gluggagægir Came Today / Gluggagægiras atėjo!

Thirteen days before Christmas I started introducing Icelandic Yule Lads – trolls that live in the mountains and start to come to the man’s world thirteen days before Christmas. They all have their very strange habits and are no angel at all. They bring small gifts to kids’ shoes placed on the window sill while coming. It can be potato though if you was bad.

Gluggagægir or Window-Peeper is the tenth to came. He is looking through the windows in search of things to steal.

Trylika dienų prieš Kalėdas aš pradėjau pristatinėti islanų Kalėdų Senius – trolius, kurie gyvena kalnuose ir trylika dienų iki Kalėdas pradeda pasirodyti žmonėms, po vieną per dieną. Visi jų yra keisti, turi labai blogų įpročių. Kiekvienas pasirodydamas atneša vaikams po mažą dovanėlę į batuką, padėtą ant palangės. Jei buvai blogas – gali gauti bulvę.

Gluggagægiras yra dešimtasis. Jis mėksta žvalgyti pro langus, ką čia nugvelbus.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: