My Christmas Gifts / Kalėdinės dovanos

I made these typographical prints as a gift to the teachers of our Lithuanian Sunday school. I used a text of an old pagan Lithuanian song for these prints. Christmas in Lithuanian language is still called the same name as in ancient pagan times . . . In some sources Lithuanians are called the last pagans of Europe . . .

Šiuos tipografinius paveikslus padariau dovanų Lietuvių kalbos mokyklėlės mokytojoms. Juose panaudojau senovinės, dar turbųt pagoniškos, lietuviškos Kalėdų dainos žodžius. Keista, kad prieš mažiau, nei tūkstantį metų žodis “Kalėdos” reiškė visai ką kitą . . .

I made this print in black and grey. Which one do you think is better ?

Šį paveikslą spausdinau juodai ir pilkai. Kuris atrodo geriau ?

Also inspired by the same Lithuanian Christmas song I made these Christmas cards:

Įkvėpta tos pačios kalėdinės dainos padariau ir atviručių:

 

 

I simply printed the text of the song on light watercolor paper and added some geometrical ornaments of the shape of the Christmas tree. Cards were pared with silver envelopes.  First I thought to make these blue inserts for the grating text. But just before sending them I decided to go for the modest simplicity: just a typographical card in silver envelope. Was I right to skip these blue inserts?

Paprasčiausiai atspausdinau dainos tekstą ant plono akvarelinio popieriaus ir pridėjau keletą geometrinių, Kalėdų egles primenančių ornamentų. Atvirutėms parinkau sidabrinius vokus. Iš pradžių galvojau dar į atviručių vidų įdėti melynus lapelius sveikinimo tekstui užrašyti, bet prieš pat siųsdama nutariau likti prie paprastesnio varianto: tik atvirutes sidabriniuose vokuose.

Advertisements
Comments
2 Responses to “My Christmas Gifts / Kalėdinės dovanos”
  1. I like the blue inserts, but I can see that the overall effect is classier without them. I just like colourful things.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: