Sunday Trip To Hveragerði / Sekmadienio kelionė į Hveragerði

Last Sunday we went to Hveragerði, small town 45 km away from Reykjavik. Every year ice cream factory that is located there has Ice Cream festival. We went there last year so we did this year too. In this Ice Cream festival you can try all kinds of ice cream you could not imagine to be produced such as ice cream with liver pate or blood sausage 🙂 There was also a pipe straighth from the production facilities with milk ice cream! Everybody could eat as much as they can! I love that festival! We all do!

Praėjusį sekmadienį buvome Hveragerði, nedideliame mieste 45 km nuo Reikjaviko. Kiekvienais metais ten esanti ledų gamykla rengia ledų šventę. Važiavom ten pernai, važiavom ir šiemet. Šventėje buvo galima paragauti visokiausių ledų rūšių, kartai tokių, kokių esant net sunku įsivaizduoti, pavyzdžiui, ledų su kepenų paštetu arba su kraujine dešra 🙂 Taip pat buvo galima paragauti šviežių ledų iš tiesiai iš gamyklos nutiesto ledų vamzdžio! Kiekvienas galėjo valgyti ledų, kiek telpa! Mes labai mėgstame ledus ir šią šventę!

 

Ice Cream festival was a part of town festival in Hveragerði. Another very interesting and entertaining part was a visit to the show of rescue team equipment:

Ledų šventė buvo dalis Hveragerði miesto šventės. Kita mus sudominusi dalis buvo gelbėtojų komandos mašinų paroda:

 

 

 

Plans for the next weekend: Latabær running for kids as a part of Reikjavik Marathone and a small party for my daughter and her two girlfriends from kindergarten. Her actual birthday was on so called Traveling weekend in Iceland and there were vacations in kindergarten and nobody were at home so we agreed to make a small party later.

Ateinantį savaitgalį dalyvausim Latabær bėgime vaikams (tai dalis Reikjaviko maratono) ir surengsim mažą šventę dukrai ir dviems jos draugėms iš darželio. Tikrasis dukros gimtadienis buvo taip vadinamą kelionių savaitgalį, be to, darželyje buvo atostogos. Sutarėme, kad šventę su draugėmis surengsim vėliau.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: