Moving The Workplaces / Darbo vietų pakeitimas

Finally summer! It must be funny to hear that to you, but that how it is in Iceland. Last three weeks it have been really good weather here. It is +15 °C(59 °F) –  very warm (it is really warm!)for Icelandic summer, sunny. The windows are opened all the day through, I am walking in shorts at home. May daughter plays in our deck from the early morning. Look what we have got from aunt’s farm:

Pagaliau vasara! Garbūt ir juokingai skamba, bet taip jau yra Islandijoje. Paskutines tris savaites pas mus geras oras: +15 °C(59 °F) –  kaip Islandijai, labai šilta (nepatikėsit, iš tikro labai šilta), saulėta. Langai atdari visą dieną, namuose vaikščioju su šortais. Dukra žaidžia terasoje nuo pat ryto. Pažiūrėkit, ką parsivežėme iš tetos ūkio:

All kindergartens are close for one – one and a half month in summer in Iceland. It is already second week that my daughter stays at home with me. My workload increased though: I am working on three small interior projects now. So I moved my office to the kitchen: now I can work or blog while watching/playing with my daughter, cooking and making order around. I just told about the advantages of having office in the kitchen. There are few disadvantages too: I am too close to the fridge (it is so tempting to have an extra snack while working!), too close to the water cattle and tea/coffee (would it increase my consumption of hot drinks?), too close to the computer all the day long (would I be worse mother that spends more time near the computer than with her daughter?). Anyway, I am thinking of moving my sewing machine into here:

Visi darželiai Islandijoje uždaromi vienam-pusantro mėnesio vasaros atostogų. Mano dukra jau antrą savaitę namie su manimi, o aš kaip tik turiu daugiau darbo – šiuo metu dirbu prie trijų smulkių interjero užsakymų. Taigi, nusprendžiau savo darbo vietą perkelti į virtuvę: dabar galiu šiek tiek padirbėti, kol prižiūriu ar žaidžiu su savo dukra, verdu valgyt ar tvarkausi. Tokie šio perkėlimo privalumai, bet yra ir trūkumų: per arti šaldytuvo (sunkiau atsispirti pagundai dirbant užkąsti), per arti virdulio (ar pradėsiu daugiau gerti kavos ir arbatos?), kompiuteris šalia visą dieną (bijau tapti mama, kuri mieliau leidžia laiką prie kompiuterio, negu IŠ TIKRO su savo dukra). Dar galvoju ir savo siuvimo mašiną perkelti čia:

What do you think?      Ką manot?

Also this morning I made one more bit of a change of working place. Me and my daughter just set up a workshop on the floor. I was making cards (collages out of old newspapers and color paper – that what I like best), my daughter was making hers (cutting, gluing, drawing with marker pens on the paper and on her toes . . . :D). My results of this workshop you will see soon.

Šį rytą padariau dar vieną darbo vietos pakeitimą. Abi su dukra įkūrėm dirbtuvę ant grindų. Aš dariau atvirutes (mėgstu daryti koliažus iš senų laikraščių ir spalvoto popieriaus), mano dukra darė savo darbelius (karpė, klijavo, piešė flomasteriais ant popieriaus ir spalvino jais savo kojų nagus . . . :D). Mano rezultatus parodysiu netrukus.

 

Speaking about changes, I made few in my blog. I have added three new categories of my posts: Gifts (ideas for gifts), What to do in Iceland (stories about beautiful and interesting places I have visited in Iceland) and Tips on housekeeping. Though I am not the best example of housekeeper and no good at making order at home at all, in the posts of last category I will share with you good ideas that can make your (and my) life easier. In terms of cleaning 🙂

Kalbant apie pasikeitimus, padariau keletą savo tinklaraštyje. Pridėjau tris naujas įrašų kategorijas: Gifts (idėjos dovanoms), What to do in Iceland (pasakojimai apie gražias ir įdomias vietas, kurias aš aplankiau Islandijoje) ir Tips on housekeeping. Nors aš pati neesu geras namų tvarkytojos pavyzdys ir visai nemėgstu tvarkytis namie, paskutinės kategorijos įrašuose pasidalinsiu idėjomis, kurios palengvintų mano (ir jūsų) gyvenimą. Palengvintų tvarkymąsi 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: