Icelandic Yule Lads / Islandų Seniai Šalčiai

There are thirteen Yule Lads in Iceland. They start to come one by one every day thirteen days before Christmas and leave the same way after Christmas. Kids are waiting for Yule Lads to come every day. Every Yule Lad brings a small gift into the shoe left on the windowsill.

Last year I made these Yule Lads for my daughter. I used empty rolls from toilet paper, cotton wool, white thread, wood chips, cloves for eyes, red disposable tablecloth, cardboard, red ropes, white glue, etc. It is very easy and simple. You can use everything you have for decoration of these Yule Lads. With older, 3-4 years, kids you can make them together one by one every day by the order they come.

Stekkjastaur came on Sunday.

Giljagaur came on Monday.

Stúfur came today.

Islandijoje yra trylika Senių Šalčių. Seniai Šalčiai pradeda ateiti po viena kiekviena diena trylika dienų iki Kalėdų. Po Kalėdų jie atvirkštine tvarka išeina. Visi vaikai kiekvieną dieną laukia ateinant naujo Senio, nes jis atneša mažą dovanėlę į bata, paliktą ant palangės.

Šiuos Senius aš padariau praeitais metais savo dukrai. Naudojau tūteles nuo tualetinio popieriaus, raudoną vienkartinę staltiesę, vatą, medžio skiedreles, baltus siūlus, raudonus plaušus, gvazdikėlius akims, kartoną. Viskas labai paprasta ir lengva. Galima naudoti bet kokias turimas medžiagas. Galima Senius daryti kartu su vyresniais, 3-4 metų, vaikais, kas dieną po vieną, tokia tvarka, kokia Seniai ateina.

Sekmadienį atėjo Stekkjastauras.

Pirmadienį atėjo Giljagauras.

Šiandien atėjo Stúfuras.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: