Summer Is Over, Isn’t It ? / Vasara jau baigesi . . . ?

Finally my life comes back into its order after our summer trip to Lithuania . . . I have  written this few weeks ago on the sheet of paper while preparing lunch and put into the pocket of my apron . . .

One month in Lithuania with a vivid daughter is not enough to do everything I planned, to see everybody I wanted. I hope those friends and relatives that I have not visited will forgive me. I plan to come again this year. You all are always in my mind!

We have got into the hottest days in all summer again! +38ºC (over 100ºF) in Lithuania – who can believe it?! It was so good to come back to cool and windy Iceland.

One think I have learned for my self during this trip: less planning, more spontaneity and enjoying life itself. There will be always something left undone. I would not help it  being too much stressed and worried about it. Just relax and enjoy. And have some rest.

I moved a little on doing something in my professional path. I offered to help one Icelander to furnish his apartments in Vilnius. Also my mother’s new apartment is on the way.  I have some ideas for the new apartment of Tjörvi´s brother (it is a pity that they have not done anything with it before they moved in). Also I am developing the idea for a new interior design blog. I hope I will have more time when Elín will start kindergarten.

There are some positive changes in our house and garden. All the ugly brown sofas are gone from our living room. Now we have few new black to try. Also I  made some changes in Elín´s room. The garden around the house is almost finished – jus few stones are missing. I will tell more about it later.

I finally decided to rent my apartment in Vilnius so if some of you knows somebody that would like to rent one – let me know. No students, no pets 🙂

Pagaliau gyvenimas “įėjo į vėžes” po vasaros kelionės į Lietuvą . . . Parašiau tai ant popieriaus skiautės ruošdama pietus prieš keletą savaičių ir įsidėjau į prijuostės kišenę. . .

Vienas mėnuo Lietuvoje su tokia judria dukra, kaip mano, yra per trumpas laiko tarpas padaryti viską, ką planavau, aplankyti visus tuos, kuriuos norėjau. Tikiuosi, tie draugai ir giminaičiai, kurių neaplankiau, man atleis. Planuoju atvažiuoti dar kartą šiais metais. Nuolat galvoju apie jus!

Mes vėl pataikėme atvažiuoti į Lietuvą pačiu karščiausiu oru! +38ºC  Lietuvoje – Kas galėtų patikėti?! Buvo labai gera sugrįžti į vėsią ir vėjuotą islandiją.

Šios kelionės metu supratau vieną dalyka: mažiau planuoti, daugiau spontaniškumo ir mėgavimosi gyvenimu. Visada liks nepadarytų darbų. Viskas bus tik dar blogiau, jei perdėtai jaudinsiuosi dėl to. Atsipalaiduoti ir mėgautis (kad ir kaip sunku man tai būtų padaryti). Ir pailsėti.

Truputį pajudėjau į priekį savo profesinėj veikloj: pasisiūliau apstatyti baldais vieno islando butus Vilniuje. Taip pat greit reikės sukurti interjerą mano mamos naujam butu. Turiu idėjų Tjörvio brolio naujojo buto interjerui (gaila, kad jie nesusitvarkė interjero prieš įsikraustydami). Taip pat vystau naujo interjero dizaino blogo idėją. Tikiuosi, kad turėsiu daugiau laiko, kai Elín pradės lankyti darželį.

Yra teigiamų pasikeitimų mūsų name ir aplink jį. Visos bjaurios rudos sofos iškeliavo iš mūsų svetainės.  Dabar laikinai turime keletą naujų juodų sofų pabandymui. Keletas pasikeitimų dukros kambary, namo aplinka irgi beveik sutvarkyta. Apie tai papasakosiu vėliau.

Pagaliau nusprendžiau išnuomoti savo butą Vilniuje. Jei pažįstate ką nors, kas norėtų – praneškit. Nenoriu studentų ir naminių gyvūnų 🙂


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: